Ibrahim S.Pd., M.Pd.

Wakasek Kesiswaan
Send Message

PROFIL

NAMA LENGKAP : Ibrahim, S.Pd.
-%
JENIS KELAMIN : Laki-laki
-%
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2
-%
STATUS KEPEGAWAIAN : ASN
-%
NUPTK : 1447748652200002
-%
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina IV/a
-%
NRG : 132171682005
-%
MATA PELAJARAN : Seni Budaya
-%
TUGAS TAMBAHAN : Wakasek Kesiswaan
%
STATUS SERTIFIKASI : YA
0%

Baharuddin

Guru

View Profile
Baharuddin

Hj. Rosdianah, S.Pd.,M.Pd.

Guru

View Profile
Hj. Rosdianah, S.Pd.,M.Pd.

Rudiansyah, S.Pd., M.Pd

Wakasek Humas

View Profile
Rudiansyah, S.Pd., M.Pd

Drs. H. Sofyan, M.Pd.

Guru

View Profile
Drs. H. Sofyan, M.Pd.