Drs. H. Sofyan, M.Pd.

Guru
Send Message

PROFIL

NAMA LENGKAP : Drs.H.Sofyan, M.Pd.
%
JENIS KELAMIN : Laki-laki
%
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2
%
STATUS KEPEGAWAIAN : ASN
%
NUPTK : 1246744648200003
%
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina IV/a
%
NRG : 131561777006
%
MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia
%
TUGAS TAMBAHAN : Wali Kelas
%
STATUS SERTIFIKASI : YA
0%

A. Patriani

Guru

View Profile
A. Patriani

Hariati S.Pd

Wakasek Kurikulum

View Profile
Hariati S.Pd

Hj. Rosdianah, S.Pd.,M.Pd.

Guru

View Profile
Hj. Rosdianah, S.Pd.,M.Pd.

Andi Sareus Amor Palintan

Guru

View Profile
Andi Sareus Amor Palintan